Türkiye ve Britanya Bayrağı

İngilizcede “Türk Aksanı” Problemi

Britanya geçen yüzyılda kurduğu sömürge imparatorluğu nedeniyle tarihteki en geniş yüzölçümüne sahip ülke olduğundan dolayı, İngilizce dilinin dünyadaki ortak iletişim dili olarak kabul gördüğü bir gerçek. Genellikle Batı Avrupa dışında her ülkeden insan İngilizce öğrenmeye ve öğretmeye yönelir. Başka bir ülkeden bir insanla iletişim kuracaksanız ilk seçiminiz doğal olarak İngilizce olacaktır. Batı Avrupa’da yer edinmiş, […]

Azerbaycan bayrağı

Azerbaycan Türkçesine Giriş I

Türkiye Türkçesi ile Azerbaycan Türkçesi aynı dil alt grubundadır. Birbirine çok yakın dillerdir, hatta ayrı dil olduklarını söylemek dahi zor. Yapı neredeyse tamamen aynı, fakat kullanılan kelimeler farklıdır. Türkiye Türkçesi Osmanlı Devleti süresince Arapça ve Farsçanın, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilanıyla ile birlikte de Fransızcanın etkisinde kalmıştır. Azerbaycan Türkçesi de, Azerbaycan’ın bulunduğu coğrafya ve etkisi altında olduğu ülkeler […]

İspanya bayrağı

İspanyolcaya Giriş 2

İspanyolca Latince kökenli bir dil. Alfabesi Latin Alfabesine ufak eklemeler yapılarak oluşturulmuştur. Diğer Latin kökenli dillerle doğal olarak benzerlikler taşır. İtalyanca ile çok benzer bir dildir. Bu iki dilden birini iyi seviyede bilen, diğerini az çok anlayabilir. Kağıt üzerinde bakıldığında Fransızca ile de çok yüksek benzerlikleri olduğu görülebilir. Öte yandan Fransızca kendine özgü, yoğun bir telaffuz […]

İspanya bayrağı

İspanyolcaya Giriş 1

Bundan sonra Sabahlatan’da hayatın çeşitli alanlarına dair eğitim serileri bulunacak. Bunlara da bu İspanyolca eğitim makalesi ile başlıyoruz. Bir yabancı dili ilk defa öğrenmeye heveslenmiş bir kişi direkt olarak o dille ilgili ufak ve basit kalıplar öğrenmek isteyeceğinden bu ilk yazıda İspanyolcanın yapısı, ses ve konuşma dilleri ve bunlar arasındaki uyum, temel kalıplar gibi bilgiler verilirken hemen ardından gelen […]

Yabancı dil

En Verimli Yabancı Dil Geliştirme Metodları

Bir yabancı dil öğrenebilmenin yegane yolu o dili dinlemek ve konuşmaktan geçer. Kağıt üzerindeki teorik bilgiler orada kalmaya devam eder, bir işe yaraması için pekiştirilmesi gereklidir. Bulunduğunuz ülkede öğrendiğiniz yabancı dili konuşacağınız, pratik yapacağınız başka bir eleman olmaması çok yüksek bir ihtimal. En kesin yol yurtdışına çıkmak olsa da, bu kolay bir iş değil. Bu […]

Tanımlık edatı

Dişisiyle, Erkeğiyle Artikel Nedir

Türkçede “Tanımlık edatı” veya Türkçe telaffuza en yakın hali olan Almancadaki “Artikel” kelimesiyle ifade edilebilen bu kavram çoğu Avrupa dilinde karşımıza çıkar. En basitinden İngilizcedeki “The” ifadesi de bir artikeldir. İngilizcede belirli veya belirli olmasına göre “The” ve “A” ya da kendinden sonra gelen kelimenin ilk sesinin telaffuzuna göre “An” olmak üzere iki çeşit artikel […]