Mağara Alegorisi

Mağara Alegorisi

Toplum ile filozof arasındaki uçurumları en iyi şekilde anlatmış olan Platon aslında eski toplumlardan günümüze kadar olan bir durumu betimlemiştir. Düşüncenin ışığına ulaşmış olan filozoflar toplumlar tarafından tam olarak anlaşılmamıştır. Belirli kalıplara sıkışmış olan toplumlar farklı düşüncelere kapalı bir şekilde yaşamaya devam etmiştir. Düşüncenin ışığından yoksun yaşayan toplumlar farklı düşüncelere karşı düşmanca davranmış ve bu ışığa […]