fizik

Elektriği Anlamak

Dünya üzerinde bu kadar çok kullanılmasına ve hayatın kilit kavramlarından biri haline gelmesine rağmen, gündelik olarak hakkında en az şey bilinen fenomenlerin başında elektrik akımı gelir muhtemelen. Elektrik dendiğinde ilk bakışta cansız maddelere bir nevi canlılık veren bir enerji akışı gibi görünmesi doğal. Aslında elektrik çok temel prensiplere dayanıyor. Elektrik kelimesinin etimolojisinden başlayalım. Elektrik kelimesinin kökeni Kehribar (amber) anlamına gelen Latince electrum ve Yunanca ἤλεκτρον (ēlektron) kelimelerine dayanıyor. Bu iki kelimenin kökeni ise “ışık saçan güneş” anlamına gelen ἠλέκτωρ (ēlektōr) kelimesinden geliyor.

Kısaca Nanoteknoloji

Nanoteknoloji hayatımızın her köşesinde, geçen zaman sürecinde yer almaktadır. Bu bilim dalının ismine haberlerde, makalelerde veya herhangi bir sitede rastlamış olabilirsiniz. Kişisel olarak yaptığım araştırmalar sonucunda bulduğum bilgileri size aktarmak istemekteyim. Nanoteknoloji Nedir? Nano kelimesi yunanca “küçük adam” veya “cüce” anlamına gelmektedir. Tekno kelimesinin kökeni ise yaptığım kısa bir araştırma sonucu kaynaklarda zanaat ile uğraşma, zanaat gibi anlamlarına geldiği belirtilmektedir. İlk Zamanlar Nanoteknolojinin ilk tohumlarını Richard Feynman adlı fizikçi atmıştır. Aşağıda daha çok yer var adlı konuşmasında daha küçük eller, atomlara ya da maddelere moleküler düzeyde ya da atomsal düzeyde müdahaleler, operasyonlar yapılabileceğini konuşmasında belirtmiştir.