isi

Ateş: Dünya'nın Özel Yeteneği

Ateş insanoğlu için çok yaygın bir olgu olsa da, kendisini tanımlayabilmek oldukça güç. Ateş bir kimyasal tepkime veya madde değil, oksijen elementinin diğer maddelerle girdiği tepkime sonucu ortaya çıkan enerji ve madde paketidir. Tepkimenin adı yanma tepkimesidir, ateş bu tepkimenin bir ara ürünü olarak ortaya çıkar. Bu paket içerisinde iyonize olmayan, yani canlıların genetik yapısında değişim ortaya çıkarmayan çeşitli radyasyon türleri ve plazma halinde gazlar bulunur. Ateş karbondioksit, su buharı, oksijen ve azot gibi gazları bünyesinde bulundurur ve yeterince yüksek sıcaklığa ulaşmışsa bu gazlar plazma haline geçer.

Buzdolabı Nasıl Soğutur

Evlerde kullanılan beyaz eşyalar içerisinde, çalışma prensibi gündelik hayattaki bilgilerle kolayca anlaşılamayacak olan iki cihaz vardır. Birincisi mikrodalga fırın iken diğeri buzdolabıdır. Diğer beyaz eşyalar içerisinde bulunan ve direkt olarak kullanılan ısıtıcı devreler, motorlar gibi temel devre elemanları dolayısıyla kolaylıkla anlaşılabilir. Tabii burada eşyaların en temel görevini yaptığı, en basit formundan bahsediyoruz. Birçok ürüne sonradan eklenen dijital kontrol panelleri, zamanlama üniteleri bu konuya dahil değil. Bir nesneyi ısıtmak bu evrendeki en kolay eylemlerden biridir.

Mutlak Sıfırdan Uç Sıcaklıklara Isının Evrendeki Etkileri

Sıcaklığı ölçmek için insanlık birçok standart geliştirmişse de bilimde kullanılan yegane birim Kelvin’dir. Kelvin birimi mutlak sıfır denen evrensel değer baz alınarak oluşturulmuştur. Mutlak sıfır olarak anılan değer 0 Kelvin ve aynı zamanda -273 santigrat dereceye denk düşer. Okullarda “Doğada bulunabilecek en düşük sıcaklık” diye anılsa da mutlak sıfır doğada bulunamaz, bu fizik kurallarının geçerli olduğu evrende bulunması mümkün değildir. Bu değer tamamen hesaplanarak bulunmuştur. Bunun nedenine gelecek olursak; her maddenin sıcaklığı düştükçe hacminde azalma meydana gelir.