kizilotesi

Ateş: Dünya'nın Özel Yeteneği

Ateş insanoğlu için çok yaygın bir olgu olsa da, kendisini tanımlayabilmek oldukça güç. Ateş bir kimyasal tepkime veya madde değil, oksijen elementinin diğer maddelerle girdiği tepkime sonucu ortaya çıkan enerji ve madde paketidir. Tepkimenin adı yanma tepkimesidir, ateş bu tepkimenin bir ara ürünü olarak ortaya çıkar. Bu paket içerisinde iyonize olmayan, yani canlıların genetik yapısında değişim ortaya çıkarmayan çeşitli radyasyon türleri ve plazma halinde gazlar bulunur. Ateş karbondioksit, su buharı, oksijen ve azot gibi gazları bünyesinde bulundurur ve yeterince yüksek sıcaklığa ulaşmışsa bu gazlar plazma haline geçer.

Radyasyon ve Elektromanyetik Spektrum

Türkçe’de genellikle radyasyon vücuda girip mutant eden enerji anlamında kullanılsa da radyasyon kelime anlamı bakımından elektromanyetik dalga halindeki bütün enerjilerin ortak adıdır. Buna radyo dalgaları, mikrodalga, görülebilir ışık ve hatta ısı da dahildir. Radyasyonun kahve ortamlarında bilinen bu anlamını karşılayan asıl terim iyonlaştırıcı radyasyondur. Radyasyon kavramı olmasaydı hayat ve ondan çok daha önce fizik kuralları geçerli olmayacaktı. Bu evren fizik kuralları olmadan düşünülemez. Uzayzaman denen oluşumu var eden, algılanabilir kılan olgu fizik kurallarıdır.